close
close search
stripe
Etik Değerlerimiz

Değerlerimiz

Çiftçiler, tedarikçiler ve çalışanlardan oluşan tüm paydaşlarımızın haklarını gözetiyoruz. Geçim kaynaklarını iyileştirmeye, teşvik etmeye ve herkes için eşit fırsatlar sağlamaya özen gösteriyoruz. Evrensel insan haklarına saygı duyuyoruz.
Dürüstlük ve adil ticaretin, tarımın temel varlıkları olduğuna ve tüm faaliyetlere yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Herhangi bir ticari avantaj sağlamak için hiçbir şekilde yolsuzluğa karışmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
Tedarikçilerimiz, işimizin başarısında değerli paydaşlarımızdır. Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde dürüstlüğü ve adaletli olmayı benimsiyoruz. Belirlediğimiz iş etiği standartlarına uygun olarak, paydaşlarımızla sorumlu iş uygulamaları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

thumb

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomiyi oluşturmak, sürdürmek ve genişletmek için çiftçilerden tüketicilere kadar gıda ve tarım zincirindeki tüm paydaşlarla birlikte ortak değerler üretiyor ve bu değerleri paylaşıyoruz. Sürdürülebilir gıda ve tarım sistemleri için bilgi ve beceriye erişimi teşvik ediyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasitelerini geliştirilmesine yönelik yatırımlar, daha etkin uygulamalar ve yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Değer zincirinin her aşamasında adil ticaret uygulamalarına saygı duyuyor ve bu uygulamaları destekliyoruz.

thumb

Sosyal Sürdürülebilirlik

Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamı sağlıyoruz. Çalışma esnasında meydana gelen olası kazaları ve işçi sağlığına yönelik yaralanmaları önlemek için mevzuatlara ve insan haklarına uygun tüm tedbirleri alıyoruz.

thumb

Çevresel Sürdürülebilirlik

Gıda güvenliğine, optimize üretime ve minimum israfa önem veriyor, değer zincirinin tüm aşamalarında beslenme sağlıyor ve sağlık desteğini teşvik ediyoruz. Olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesi için proaktif bir yaklaşımla çalışıyoruz. Tarımda küresel ihtiyaçları karşılamak için gıda sistemlerinin sürdürülebilir olması, çevreyi korumak ve geliştirmek ve doğal kaynakların verimli ve optimum şekilde kullanması için şirket olarak destek veriyoruz.

thumb

Ayrımcılık

İşe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma veya emeklilik konularında ırk, ulusal veya sosyal köken, kast, doğum, din, bedensel veya zihinsel engel, cinsiyet, cinsel yönelim, aile sorumlulukları, medeni durum, siyasi görüşler ve yaşa dayalı ayrımcı tutum ve uygulamaları reddediyoruz.

thumb
Bize Katılın!

İnsan kaynakları politikamız hakkında bilgi alın.

signature